Tags: hôm nay 30/4/2021

Video Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 30/4/2021

Những nội dung chính có trong chương trình: - Quảng Trị tổ chức Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” - Phòng chống dịch: Phụ thuộc phần lớn vào ý thức của...

03.05.2021 | 10:13 AM

Video Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 30/4/2021

Những nội dung chính có trong chương trình: - Mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc - Sẵn sàng cho tình huống có 30.000 người mắc Covid-19 - Hơn 40...

03.05.2021 | 10:12 AM