Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 30/4/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Quảng Trị tổ chức Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông”
- Phòng chống dịch: Phụ thuộc phần lớn vào ý thức của người dân
- Nhiều bang của Ấn Độ không thể mở rộng chương trình tiêm chủng trong giai đoạn 3
10:13 - 03/05/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.