Tags: ích giáp vương

Video Bạn hỏi thầy thuốc trả lời - Số 187 - Phần 2

Chương trình hôm nay, với chủ đề thảo dược cải thiện u, nhân tuyến giáp, suy giáp, cường giáp ở người cao tuổi, hỗ trợ phòng ngừa ung thư tuyến giáp, sẽ...

24.05.2024 | 11:34 AM

Video Bạn hỏi thầy thuốc trả lời - Số 187 - Phần 1

Chương trình hôm nay, với chủ đề thảo dược cải thiện u, nhân tuyến giáp, suy giáp, cường giáp ở người cao tuổi, hỗ trợ phòng ngừa ung thư tuyến giáp, sẽ...

24.05.2024 | 11:34 AM

Video Bạn hỏi thầy thuốc trả lời - Số 116 - Phần 2

Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vai trò của thảo dược trong hỗ trợ điều trị bướu tuyến giáp, Bs. Hồ Bá Do sẽ giải đáp và tư vấn thêm xung quanh vấn đề...

23.02.2024 | 16:34 PM

Video Bạn hỏi thầy thuốc trả lời - Số 116 - Phần 1

Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vai trò của thảo dược trong hỗ trợ điều trị bướu tuyến giáp, Bs. Hồ Bá Do sẽ giải đáp và tư vấn thêm xung quanh vấn đề...

23.02.2024 | 16:35 PM