Video Sức khỏe là Vàng

Bạn hỏi thầy thuốc trả lời - Số 116 - Phần 2

Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vai trò của thảo dược trong hỗ trợ điều trị bướu tuyến giáp, Bs. Hồ Bá Do sẽ giải đáp và tư vấn thêm xung quanh vấn đề này.
16:34 - 23/02/2024