Tags: khúc toại

Video Sức sống làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Khúc Toại

Làng Chọi nay là Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Khúc Toại không chỉ giúp bà con giữ gìn nét đẹp văn...

23.05.2024 | 14:57 PM