Tags: lời tỏ tình

Văn hóa Đàn tính tẩu, thay lời tỏ tình của người Thái trắng Quỳnh Nhai

Đàn tính tẩu là nhạc cụ dân tộc đặc trưng của người Thái trắng ở Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Trong mỗi ngày vui của gia đình, bản mường, không thể thiếu lời...

25.01.2022 | 16:11 PM