Tags: luật trật tự atgt

Video Luật Trật tự ATGT đường bộ hướng đến bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông

Quốc hội đang cho ý kiến về dự án Luật Trật tự ATGT đường bộ, dự kiến sẽ xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 7 tới đây. Dự án luật này đã quan tâm nhiều hơn...

18.05.2024 | 20:31 PM

Video Trừ điểm giấy phép lái xe với người vi phạm luật: Nâng cao ý thức người tham gia giao thông

Cho ý kiến về luật Trật tự ATGT đường bộ tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV mới đây, nhiều ĐBQH đề xuất bổ sung quy định trừ điểm giấy phép tuỳ theo hành...

13.12.2023 | 21:49 PM