Tags: mô hình phôi người

Video Click - Khám phá thế giới - Số 108

Những nội dung chính trong chương trình: - Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; - Phát triển mô hình phôi người không dùng trứng và tinh trùng; -...

16.09.2023 | 11:34 AM