Video Click - Khám phá thế giới

Click - Khám phá thế giới - Số 108

Những nội dung chính trong chương trình:
- Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục;
- Phát triển mô hình phôi người không dùng trứng và tinh trùng;
- Đua xe tự chế tại Giooc-đa-ni;
- Nghệ sỹ vẽ cả thế giới trên bã kẹo cao su;

11:34 - 16/09/2023