Tags: Nhất kinh kỳ nhì bợ bạt

Ẩm thực Nhất Kinh kỳ, nhì Bợ Bạt

Nói về nghề làm tương, nếu Nghệ An nổi tiếng với tương Nam Đàn, Hưng Yên với tương Bần thì Phú Thọ có tương làng Bợ. Chẳng thế mà dân gian xưa đã từng ca...

17.04.2019 | 22:26 PM