Tags: ổ dịch KCN Bắc Giang

Tin tức Gần 10.000 công nhân, với hơn 15 doanh nghiệp tại Bắc Giang trở lại hoạt động

Dịch COVID-19 đang từng bước được kiểm soát và khống chế, theo đó, việc đảm bảo tuyệt đối an toàn chống dịch trong các doanh nghiệp khi tái hoạt động là...

12.06.2021 | 12:40 PM

Video Bắc Ninh, Bắc Giang không để dịch bùng phát rộng trong khu công nghiệp

Nhiệm vụ tập trung cao độ hiện nay của Bắc Ninh, Bắc Giang là phải giữ an toàn, không để dịch bệnh bùng phát rộng trong các khu công nghiệp.

28.05.2021 | 15:10 PM