Tags: Phan Thanh

Video Phan Thanh: Rộn ràng trên làng nghề đan rọ tôm

Kể từ khi hồ thủy điện Thác Bà trở thành một phần của xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, xã nhỏ miền núi ấy lại có thêm một nghề thủ công nổi...

11.08.2022 | 17:00 PM