Tags: Phật nhập Niết Bàn

Video Kushinagar - Nơi Đức Phật nhập Niết Bàn

Sau quá trình hoằng hóa kéo dài 45 năm, thuyết giảng khoảng 35 nghìn bài kinh, đức Phật nhận thấy công cuộc hóa độ của ngài đã trọn thành viên mãn. Tại...

15.01.2019 | 22:02 PM