Video Hành trình di sản

Kushinagar - Nơi Đức Phật nhập Niết Bàn

Sau quá trình hoằng hóa kéo dài 45 năm, thuyết giảng khoảng 35 nghìn bài kinh, đức Phật nhận thấy công cuộc hóa độ của ngài đã trọn thành viên mãn. Tại Kushinagar, trong không gian thuần tĩnh, dưới tàng cây song thọ sala, đức Phật trút hơi thở cuối cùng và nhập Niết-bàn. Nơi ngài nhập niết bàn trở thành thánh địa, một trong "tứ động tâm” mà những người theo Phật đều cố gắng tìm đến một lần trong đời.

22:02 - 15/01/2019