Tags: tam đường

Video Hà Nội: Độc đáo mô hình điểm du lịch cộng đồng Bản Miền

Nhằm phát huy thế mạnh văn hóa bản địa tại khu vực bản Miền để phát triển du lịch cộng đồng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đã xây dựng khu du lịch cộng...

29.04.2024 | 16:14 PM