Tags: thành Vương Xá

Video Những bước chân hoằng hóa

45 năm hoằng hóa, đức Phật đã đi khắp miền bắc Ấn độ để thuyết giảng về con đường giải thoát khỏi khổ đau, tìm đến bến bờ an lạc. Thành Vương Xá, chùa...

15.01.2019 | 21:47 PM