Video Hành trình di sản

Những bước chân hoằng hóa

45 năm hoằng hóa, đức Phật đã đi khắp miền bắc Ấn độ để thuyết giảng về con đường giải thoát khỏi khổ đau, tìm đến bến bờ an lạc. Thành Vương Xá, chùa Trúc Lâm, hay núi Linh Thứu, tịnh xá Kỳ Viên... là những địa điểm quan trọng ghi dấu tích của Ngài. Trong đó, tịnh xá Kỳ Viên, nơi đức Phật trải qua gần 25 mùa an cư kiết hạ, là thánh địa quan trọng nhất của Phật giáo Ấn độ thời đức Phật còn sống.
21:47 - 15/01/2019