Tags: trúc sào

Điểm đến Thăm rừng trúc sào ở độ cao ngàn mét

Cây trúc sào đã bén duyên với mảnh đất Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) từ bao đời nhưng mới khoảng gần chục năm nay, trúc sào mới thành loại cây trồng chủ lực...

02.11.2022 | 20:48 PM

Văn hóa Nơi lưu giữ nghề làm giấy bản của dân tộc Dao Đỏ

Dân tộc Dao Đỏ ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, có những nét văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc thể hiện qua phong tục, tập quán và nghề...

06.11.2019 | 23:18 PM