Tags: vệ tinh giám sát carbon

Video Trung Quốc phóng vệ tinh giám sát carbon của hệ sinh thái trên cạn

Ngày 4/8, Trung Quốc đã phóng thành công 1 vệ tinh giám sát carbon của hệ sinh thái trên cạn và 2 vệ tinh khác từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên,...

04.08.2022 | 19:56 PM