Video Thế giới đó đây

Trung Quốc phóng vệ tinh giám sát carbon của hệ sinh thái trên cạn

Ngày 4/8, Trung Quốc đã phóng thành công 1 vệ tinh giám sát carbon của hệ sinh thái trên cạn và 2 vệ tinh khác từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc nước này.
19:56 - 04/08/2022

Các vệ tinh được phóng vào bằng tên lửa Trường Chinh 4B và đã đi vào quỹ đạo như kế hoạch.

Vệ tinh giám sát carbon chủ yếu được sử dụng để giám sát carbon của hệ sinh thái trên cạn, khảo sát và giám sát tài nguyên cũng như sinh thái trên cạn. Vệ tinh cũng sẽ cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và hỗ trợ hoạt động trong các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, khảo sát và lập bản đồ, khí tượng, nông nghiệp và giảm nhẹ thiên tai.

Trong 2 vệ tinh còn lại, 1 vệ tinh có nhiệm vụ thu thập thông tin liên quan đến hoạt động bay và hàng hải toàn cầu, vệ tinh còn lại cung cấp dịch vụ cho sinh viên thực hành nghiên cứu khoa học vũ trụ.

Mời quý vị xem các tin tức Thế giới đó đây đã phát sóng tại đây./.