Tags: vị ngọt từ biển

Video Nước mắm Khúc Phụ - Vị ngọt từ biển

Trong 5 xã ven biển thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, duy chỉ xã Hoằng Phụ là có nghề truyền thống làm nước mắm với thương hiệu Khúc Phụ nức tiếng...

28.04.2021 | 09:47 AM