Tags: với các bộ

Video Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh nào

Tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng Công ty liên quan về bảo...

20.04.2024 | 20:40 PM

Video Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp bàn giải pháp giảm lãi suất cho vay, thị trường trái phiếu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành về các giải pháp giảm lãi suất cho vay, tình hình hoạt động...

25.04.2023 | 22:57 PM