Video Tin trong nước

5 bài học kinh nghiệm trong tháo gỡ các “điểm nghẽn” cho Đề án 06

Sáng nay 10/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết một năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ “điểm nghẽn” cho Đề án 06
09:27 - 11/06/2024

5 bài học kinh nghiệm trong tháo gỡ các “điểm nghẽn” cho Đề án 06

Tại hội nghị, báo cáo của Bộ Công an cho thấy, qua 01 năm triển khai Đề án 06 "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"  và Chỉ thị số 18 đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành ở các cấp, các ngành, các địa phương; Triển khai Dịch vụ công trực tuyến ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Đã cung cấp hơn 4,5 nghìn dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Có 61 trong số 63 địa phương đã ban hành Nghị quyết về miễn giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đề án 06 đã cung cấp 25/25 dịch vụ công thiết yếu, giúp tiết kiệm cho nhà nước, xã hội gần 3.500 tỷ đồng/năm. 

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận hội nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được nêu trên của các bộ, ngành, địa phương trong tháo gỡ các “điểm nghẽn” đối với Đề án 06 và thực hiện Chỉ thị số 18 để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử.

Thủ tướng đã nêu 5 bài học kinh nghiệm trong đó nhấn mạnh, thứ nhất, phải quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thúc đẩy triển khai Đề án 06 và phát triển thương mại điện tử. Huy động sự vào cuộc, tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, trong đó có việc triển khai hiệu quả Đề án 06 và phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta là hết sức nặng nề nhưng vô cùng quan trọng. Thủ tướng yêu cầu, Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật Dữ liệu; sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định về định danh và xác thực điện tử để thay thế Nghị định số 59/2022/NĐ-CP. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, nghiên cứu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dân cư; thống nhất phương án đơn giản hóa triệt để 317 thủ tục hành chính liên quan đến khai thác dữ liệu công dân./.

Thực hiện: Vũ Khuyên - Chí Phương