Video Tin trong nước

Bà Rịa – Vũng Tàu dồn sức giải ngân vốn đầu tư công

Tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao trong năm nay.
19:37 - 01/12/2022

Năm 2022, Bà Rịa-Vũng Tàu được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 14.418 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 600 tỷ đồng. Từ đó, tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu bố trí khởi công xây dựng mới 30 dự án (vốn ngân sách tỉnh 29 dự án và vốn Trung ương 1 dự án). 

Tính đến tháng 10/2022, có 17 dự án đã khởi công xây dựng, 7 dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu và 6 dự án chưa khởi công do đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư để thực hiện đấu thầu. Tỉnh đã giải ngân 5.556 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 38,5%. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh đạt gần 40% và vốn trung ương đạt 14,47%.

Theo Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh chậm, tỷ lệ đạt thấp là do nhiều nguyên nhân. Trong đó, chủ yếu là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, khó khăn trong bố trí quỹ đất để xây dựng khu tái định cư, giá vật liệu xây dựng tăng đột biến; quy trình thực hiện thủ tục đối với các công trình khởi công mới và công trình chuyển tiếp có gói thầu mới mất nhiều thời gian; nguồn vốn kéo dài từ các năm trước sang năm 2022 giải ngân chậm… Ngoài ra, một số chủ đầu tư, ngành, địa phương chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, vì vậy, Hội đồng nhân dân tỉnh bà Rịa- Vũng Tàu yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt để các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022./.

Thực hiện: Lưu Sơn-Xuân Ngà

Thường trú VOV tại TP. Hồ Chí Minh