Video Sức khỏe là Vàng

Bạn hỏi thầy thuốc trả lời - Số 112 - Phần 2

Tiểu đêm, tiểu nhiều lần khiến cho người bệnh ăn không ngon, ngủ không yên. TTƯT, Bs. Cao cấp Hoàng Đình Lân sẽ đưa ra các giải pháp và tư vấn cho quý vị.
17:17 - 19/02/2024

Xem lại: Bạn hỏi thầy thuốc trả lời - Số 112 - Phần 1