Video Sức khỏe là Vàng

BẠN HỎI THÀY THUỐC TRẢ LỜI SỐ 113 - PHẦN 2

Suy thận, tiểu đêm, tiểu bọt, phù, thiếu máu: Thảo dược hỗ trợ giảm độ suy thận, giảm triệu chứng. Cùng nghe bác sĩ Hồ Bá Do tư vấn.
15:06 - 20/02/2024