Video Sức khỏe là Vàng

Bạn hỏi thầy thuốc trả lời - Số 145 - Phần 2

PGS.TS.BS. Hồ Bá do sẽ cùng chia sẻ các vấn đề liên quan đến hoạt chất sinh học Lunasin – Bước tiến mới hỗ trợ điều trị khối u, u phổi trong chương trình hôm nay.
15:57 - 02/04/2024