Video Sức khỏe là Vàng

Bạn hỏi thầy thuốc trả lời - Số 156 - Phần 2

Bác sĩ Lê Sỹ Trung sẽ đưa ra giải pháp giảm nhanh tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu bí, tia tiểu yếu ở nam giới mắc phì đại tuyến tiền liệt.
18:53 - 13/04/2024