Video Chương trình đặc biệt

Bán kết "Tiếng hát ASEAN+3": Ca khúc Never Enough

Sáng tác: Benj Pasek và Justin Paul
Biểu diễn: Thí sinh Thasanaiphorn Moreerat - SBD061 (Thái Lan) và Vũ đoàn S.I.N.E
05:56 - 28/07/2019