Video Du lịch xanh

Bản tin Du lịch xanh ngày 11/12/2020

Những tin chính có trong chương trình:
- Thú chơi chim - Mang thiên nhiên nhà vào phố
- Ukraine: Dự án tái chế lá rụng thành giấy
- Về Đông Hưng thăm Am Vô Tự
14:26 - 14/12/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Du lịch xanh đã phát sóng tại đây./.