Video Du lịch xanh

Bản tin Du lịch xanh ngày 13/11/2020

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Từ văn phòng xanh đến phát triển bền vững
- Chiến lược cung cấp nước sạch của Singapore
- Khu du lịch sinh thái Lâm viên – Phiêng Bung
21:39 - 17/11/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Du lịch xanh đã phát sóng tại đây./.