Video Du lịch xanh

Bản tin Du lịch xanh ngày 24/2/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Người Việt trẻ và xu hướng sống xanh
- Mỹ: Dự án vẽ 50.000 con ong khuyến khích bảo vệ môi trường
- Ấn tượng những cọn nước vùng non cao
22:09 - 28/02/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Du lịch xanh đã phát sóng tại đây./.