Video Bản tin Kinh tế - Bất động sản

Bản tin Kinh tế - Bất động sản ngày 10/6/2024

Những nội dung chính:
- Đề xuất đánh thuế giao dịch vàng
- Chung cư hà nội xác lập mức giá mới
- Đồng Yen yếu đẩy giá thuê nhà ở Nhật giảm mạnh
- Trung Quốc dừng mua vàng giá vàng thế giới sẽ giảm?
10:18 - 11/06/2024