Video Bản tin Kinh tế - Bất động sản

Bản tin Kinh tế - Bất động sản ngày 11/4/2024

Những nội dung chính:
- Đề xuất người mua chung cư xây lại được vay gói 125.000 tỷ đồng
- Sẽ trình chính phủ cơ chế mua bán điện trực tiếp vào cuối tháng 4
- Phát triển kinh tế hoa, doanh số bán vé ngắm hoa ở Trung Quốc tăng 700%
14:10 - 13/04/2024