Video Bản tin Kinh tế - Bất động sản

Bản tin Kinh tế - Bất động sản ngày 14/6/2024

Những tin chính:
- Quốc hội giám sát nhà ở xã hội tại Đồng Nai
- Chung cư có mức tăng trưởng cao nhất trong các loại hình bất động sản
- Bình Dương "cứ điểm” triển khai nhà ở giá "mềm"
- Mỹ: Nợ chính phủ tăng 347 tỷ USD trong tháng 5/2024
23:21 - 14/06/2024