Video Bản tin Kinh tế - Bất động sản

Bản tin Kinh tế - Bất động sản ngày 16/12

Những nội dung trong bản tin ngày 16/12
- Khơi thông điểm nghẽn cho thị trường bất động sản
- Cảnh báo rủi ro từ mô hình cho vay ngang hàng
- Nhìn lại thế giới 2022: Chật vật “ghìm cương” lạm phát phi mã
- Lò sưởi than, củi trở lại Đức khi mùa đông...
09:21 - 04/01/2023