Video Bản tin Kinh tế - Bất động sản

Bản tin Kinh tế - Bất động sản ngày 19/01/2024

Nội dung chính:
- Thị trường chứng khoán tăng mạnh sau khi Quốc hội kết thúc kỳ họp bất thường
- Vì sao lăi suất giảm sâu mà tiền gửi ngân hàng vẫn tăng mạnh?
- Thao túng chứng khoán – hành vi nguy hiểm cho thị trường, làm sao nhận diện?
14:17 - 20/01/2024