Video Bản tin Kinh tế - Bất động sản

Bản tin Kinh tế - Bất động sản ngày 19/12

Những nội dung có trong bản tin ngày 19/12
- Thu ngân sách nhà nước vượt gần 20% dự toán
- Cho vay ngang hàng, cần sớm có quy định pháp lý
- Chung cư Hà Nội: Tăng cả giá bán lẫn giá thuê


15:46 - 04/01/2023