Video Bản tin Kinh tế - Bất động sản

Bản tin Kinh tế - Bất động sản ngày 19/9/2023

Trong chương trình hôm nay:
- Cổ phiếu Vinfast tăng vọt lên 42 tỷ USD, vượt hãng xe điện Trung Quốc
- Thêm một Công ty Bất động sản thuộc họ Novaland báo lỗ, dư nợ hơn 4.000 tỷ đồng
- Người tiêu dùng Trung Quốc hào hứng với hàng Việt tại Caexpo 2023
11:57 - 20/09/2023