Video Bản tin Kinh tế - Bất động sản

Bản tin Kinh tế - Bất động sản ngày 20/12

Những nội dung có trong bản tin ngày 20/12:
- Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 6.000 văn bản gây khó cho doanh nghiệp
- Phần lớn người dùng Twitter muốn Elon Musk từ bỏ vai trò lãnh đạo
- Siêu sao Messi sắp xuất hiện trên tờ tiền của Argentina?
18:11 - 05/01/2023