Video Bản tin Kinh tế - Bất động sản

Bản tin Kinh tế - Bất động sản ngày 20/9/2023

Những nội dung chính:
- Các tập đoàn bán dẫn Hoa Kỳ có thể nghiên cứu khả năng sản xuất chip tại Việt Nam
- Lối ra nào cho chung cư mini?
- OECD dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 4,9% năm 2023
21:42 - 20/09/2023