Video Bản tin Kinh tế - Bất động sản

Bản tin Kinh tế - Bất động sản ngày 22/12

Những nội dung có trong bản tin ngày 22/12
- Đề xuất kéo dài thời gian tạm trú (với khách quốc tế lên 30 ngày) để thúc đẩy du lịch
- Thị trường cây cảnh tết: Quất Bonsai phục vụ chung cư lên ngôi

18:22 - 05/01/2023