Video Bản tin Kinh tế - Bất động sản

Bản tin Kinh tế - Bất động sản ngày 23/04/2024

Tin chính:
- Phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên sau 11 năm
- HOSE sẽ vận hành chính thức hệ thống giao dịch KRX vào ngày 2/5
- Tín dụng cho vay tiêu dùng bất động sản thấp nhất 5 năm: mối lo hàng tồn kho tăng lên?
20:37 - 23/04/2024