Video Bản tin Kinh tế - Bất động sản

Bản tin Kinh tế - Bất động sản ngày 26/02/2024

Nội dung chính:
- Nhiều dấu hiệu tích cực trên thị trường bđs nghỉ dưỡng.
- Vinfast chính thức động thổ nhà máy xe điện ở Ấn Độ.
- Elon Musk công bố Xmail, cạnh tranh với Gmail.
11:00 - 27/02/2024