Video Bản tin Kinh tế - Bất động sản

Bản tin Kinh tế - Bất động sản ngày 26/1/2024

Những tin chính:
- Người gốc Việt được trực tiếp mua nhà, đất, không còn cần nhờ người khác
- Tăng hạn mức chuyển nhượng đất nông nghiệp – Tác động tích cực đến nông nghiệp và thị trường bất động sản
00:00 - 27/01/2024