Video Bản tin Kinh tế - Bất động sản

Bản tin Kinh tế - Bất động sản ngày 29/12

Những nội dung có trong bản tin ngày 29/12:
- GDP năm 2022 của Việt Nam tăng 8,02%, cao nhất trong hơn 10 năm qua
- Top cổ phiếu tốt nhất năm, đáng để chờ đợi cho 2023
- Kinh tế Mỹ 2022 – Giữa những bộn bề
19:41 - 05/01/2023