Video Bản tin Kinh tế - Bất động sản

Bản tin Kinh tế - Bất động sản ngày 30/12

Những nội dung có trong bản tin ngày 30/12:
- Kinh tế thế giới: Mây đen che phủ
- Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2022
19:41 - 05/01/2023