Video Bản tin Kinh tế - Bất động sản

Bản tin Kinh tế - Bất động sản ngày 8/12/2023

Những tin chính:
- Thủ tướng Chính phủ: Chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, dự án thuộc hệ sinh thái hoặc thuộc sân sau của tập đoàn
- Khả năng hấp thụ tín dụng của thị trường BĐS suy giảm, người dân không ưu tiên mua nhà
15:29 - 09/12/2023