Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 02/02/2023

Những nội dung chính trong Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 02/02/2023:
+ Tiền công đức phải tiếp nhận qua kho bạc, ngân hàng
+ Từ vụ án của Trần Dụ Châu - Bài học chống tham nhũng còn nguyên giá trị
+ FED nâng lãi suất cơ bản lên 0,25%
22:33 - 02/02/2023