Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 15/9/2020

Nội dung chính có trong chương trình:
- Chưa mở lại đường bay thương mại quốc tế
- Lao động, việc làm bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19
- Bỏ hình thức đuổi học học sinh
- Thế giới ghi nhận hơn 29,4 triệu ca mắc Covid-19
15:45 - 15/09/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.